Projekti

Galerija slika Idejno rješenje škole u Popovači - natječajni rad

Idejno rješenje škole - natječajni rad - Popovača
2007. g.
Autori: Barbara Kalaš Zajc i Mirna Javorović Pehar

Tekstualno obrazloženje rješenja

Koncept

Planirana šetnica uz gradski perivoj priziva sa svoje južne strane čvrste volumene koji joj čine artikulirano pročelje, te se predviđene zgrade osnovne škole i dvorane i eventualne srednje škole prirodno orijentiraju prema njoj tvoreći ritam punih solida i novonastalih trgova između, zaštićenih od automobilskih trasa.

Središnja pasarela čestice, kao omekšana transverzala, čini poveznicu okolnih pješačkih zona, a unutar projektiranog organizma, pomirujući funkcionalni dualitet javno-privatnog dvorišnog prostora škole i dvorane, tvori mentalnu granicu površina strože određene namjene.

Oblikovna leptirasta poveznica kroz pročelja i krovišta omata „javni, transparentni, otvoreni… prostor“ sveukupnog edukativno-športskog organizma u kontrastu prema čvrstim oazama koncentracije i privatnosti koje se okupljaju u naglašenim lamelama.

Opis konstrukcije

Organizam osnovne škole i trodijelne športske dvorane kao što je već naglašeno sastoji se od dva međusobno različita i suprotna dijela – čvrstih kubusa traktova učionica, gospodarskog i upravnog trakta i svlačionica, te prozračne ispune između njih koja također čini krov i pročelje dvorane.

Čvrsti kubusi predviđeni su kao dilatirana armiranobetonska konstrukcija s nosivim poprečnim, ukrutnim uzdužnim zidovima, te armiranobetonskom stropnom i krovnom konstrukcijom – ravni neprohodni krov i u dijelu ravni prohodni – terase likovnog odgoja i biologije, te potez šetnice iznad ukopanog trakta svlačionica uz športsku dvoranu.

Nosivi dio prozračne ispune nad PVN-om i dvoranom čini sustav visokostijenih rešetkastih nosača koji naliježu na armiranobetonske zidove i grede.

Temeljenje je predviđeno na temeljnim pločama, s time da mora biti omogućeno jednoliko eventualno slijeganje tla pod različitim lamelama obzirom da zajednički nose konstrukciju PVN-a.

Opis materijala

Iščitavanje dualnosti javno-privatno, otvoreno-intimno, obrazovno-dokolično uočava se kako u oblikovanju, tako i u odabiru materijala.

Čvrsti zatvoreni elementi kao završnu oblogu imaju jednoobraznu tradicionalno obrađenu površinu bojane plemenite žbuke, s ostakljenim prozorskim oknima u aluminijskim profilima, te horizontalnom zaštitom on insolacije s južne strane.

Materijal ovojnice „javnog“ dijela građevine sačinjen kao uzgibani sustav aluminijskih i staklenih panela omogućava otvaranje unutrašnjosti prema okolnom vrtu/terenima, kao i obrnuto. Jednako oblikovanje i materijal pojavljuju se u funkciji zenitalnog osvjetljenja trodijelne športske dvorane, kao i PVN-a.

Unutrašnjost je obojena svijetlim i sjajnim materijalima što potencira prozračnost i potrebnu razinu osvijetljenosti potrebnu za edukativne prostore.

Na potezu šetnice, iznad ukopanih svlačionica, pojavljuje se ritam elemenata također u službi zenitalnog osvjetljenja prostora koji se transformiraju u potrebnu urbanu opremu – klupa, parkiralište za bicikle i sl.

Opis funkcionalnih specifičnosti

Kao specifični organizam osnovna škola, kao i športska dvorana, te njihovo funkcionalno povezivanje zahtjeva jasno diferencirane zasebne odgojno-obrazovne grupe, te javne, polujavne i intimne prostore kako vanjskih igrališta, vrta, vježbališta, tako i prostora susretanja unutar samih građevina u prostorima zajedničkog boravka.

Kao što je već rečeno središnja pasarela vizualno/mentalno dijeli dvije funkcije – športsku i obrazovnu, te već na terenu prirodno usmjerava školarce prema ulazu škole - sa školskog trga tangiranog gradskom šetnicom, a vanjske korisnike dvorane prema njezinom južnom ulazu (najbliža veza prema predviđenom parkiralištu s južne strane parcele, a uz postojeću prometnicu). Zasebni ulaz za gledatelje, s visokom protočnošću u dvoranu direktno sa terena predviđen je sa zapadne strane, neometajući prilaze školi i s izravnom vezom prema parkirnom prostoru i gradskoj šetnici.

Za potrebne održavanja nastave tjelesnog odgoja, osigurana je direktna topla veza podrumskim bajpasom između škole i nečistog hodnika dvorane.

Omogućena je i etapnost u izgradnji obzirom da svaka građevina čini zasebnu konstruktivnu cjelinu.

Organizacija nastave unutar školske građevine je čisto raščlanjena na južne traktove razredne nastave u prizemlju i kompletnog sustava predmetne nastave na katu, dok se međugeneracijski dijalog odvija u dvoetažnom prozračnom PVN-u.

Izravni kontakt s prirodom ostvaren je u svim jedinicama razredne nastave preko južnih terasa ispred, a pozicioniranjem predmetne nastava biologije i likovnog odgoja na vrhovima lamela ostvaruje se kontakt s vanjskim prostorom na terasama i terenu.

Zasebni ulaz na građevnu česticu sa sjeverne strane namijenjen je gospodarskom traktu, koji se sa svim potrebnim sadržajima i funkcionalnim vezama organizira kao grozd oko središnjeg hodnika. Neposredno uz glavni ulaz u školsku zgradu smješten je administrativno-upravni trakt sa zbornicom orijentiranom prema školskom trgu.

Prostori zajedničkog obitavanja u školskoj zgradi kao PVN, BIC i blagovaonica prožimaju se prostorno i vizualno a oko sebe okupljaju sve odijeljene nastavne sadržaje. Prostor BIC-a organiziran je na dva načina – neposredno uz ulaz je zatvoreni „pod ključem“ prostor u kojem se pohranjuje vrijedna nastavna građa, a oko njega, kao i na katu, prožimajući se s prostorima PVN-a organizirane su skupine stolova i elektronskih uređaja slobodnih za rad u bilo kojem trenutku omogućavajući takvom otvorenom organizacijom neposredniju interferenciju znanja polaznika svih uzrasta.

Po obodima centralno postavljenog PVN-a zbiva se penetracija zdravog okoliša s navalom prirodnog svjetla, zraka, te mogućnosti izlaska u školski vrt.

Vrt je organiziran kao niz malih tematskih vrtova, čije su teme vezane uz elemente autohtonih geografskih obilježja.