Projekti

Galerija slika Stambena građevina – Odra

Stambena građevina, Kuća Hren - Odra
2007. g.
Autori: Barbara Kalaš Zajc i Mirna Javorović

Građevina je smještena u Odri na građevinskoj čestici neposredno uz vodozaštitno područje, sa zapadnim pogledom na polja, iz čega proizlazi igra volumena i položaj zidova, odnosno osnovni koncept. Kuća se, posebno njezin dvoetažni dnevni boravak kao središnji dio, otvara, to jest širi prema pogledu. Drugi razlog neortogonalno postavljenih zidova je potreba za prostorom, tj. u prostori su savršeno dimenzionirani tako što su manje prostorije u užim, a veće u širim dijelovima.

Komunikacija kroz kuću je iznimno jednostavna, bez naglaska na hodnike, degažmane i hallove, obzirom da se ulazi vrlo direktno u dnevni boravak, a iz njega je vertikalna komunikacija u gornji dio dnevnog boravka (radni + teretana) koji služi i kao komunikacija oko koje su organizirane sobe. Zasebna garsoniera ne zahtjeve prolazak kroz cijelu kući jer postoji još jedan ulaz, odmah uz stube koji omogućuje brzu vezu s garsonierom i s podrumom izvana.