Projekti

Galerija slika Stambena građevina /obiteljska/ - Vila Tomislav

Stambena građevina /obiteljska/ - Buzin, Zagreb
Naziv: Vila Tomislav
Godina projektiranja: 2010.
Godina dovršetka gradnje: 2011.
Izvođač: jarun građenje d.o.o./nikel d.o.o.
Autor: Barbara Kalaš Zajc