Projekti

Galerija slika Stambena građevina – Vila Eva, Samobor

Stambena građevina – Vila Eva, Samobor
2009. g.
Autor: Barbara Kalaš Zajc

Građevina je smještena na obroncima uz Samobor i u potpunosti orijentirana prema pogledu na grad. Prilazna cesta je u najvišem dijelu građevne čestice, te je tu i organiziran kolni i pješački ulaz i parkiranje, kao i garaža direktno vezana na vjetrobran. Uz ulazni prostor nalazi se i gostinjska soba s vlastitim sanitarijama kao cjelina. Nakon spuštanja za pola etaže ulazi se u radnu sobu koja jednom svojom stranom ima otvorenu staklenu stijenu prema dnevnom boravku /boravak ima visinu dvije etaže/. S druge strane podesta ulaz je u spavaći trakt, tj. sobu s kupaonicom. Pri spuštanju za još jednu etažu dolazimo u prostor dnevnog boravka, kao i pomoćne prostorije vezane uz vrt. Terasa je stubama vezana uz teren u dijelu, a u dijelu svojom kotom uranja u isti.