Skip to main content

Pravni podaci

Biro-gradnja d.o.o.
Sjedište: Belečka 3, Zagreb
OIB: 32631453403
MBS: 080287847
IBAN: HR4723600001101480793 otvoren u Zagrebačaka banka d.d.
Temeljni kapital: 2.521,73 euro uplaćen u cijelosti
Direktor i osnivač: Barbara Kalaš Zajc, jedini član i direktor