Dvije obiteljske kuće u Odri

Godina projekta: 2021.
Autor i suradnici:
Barbara Kalaš Zajc, dipl.ing.arh.
Jurica Lisac, dipl.ing.arh.
Dora Tomulić, mag.ing.arh.
Grafička obrada nacrta: Matea Ivančić, stud. arh.