Dvije stambene zgrade u Odri, Novi Zagreb

Investitor: Mariterra d.o.o.
Godina projekta: 2022.
Autor i suradnici:
Barbara Kalaš Zajc, dipl.ing.arh.
Jurica Lisac, dipl.ing.arh.
Josip Vrdoljak, mag.ing.arh.
Grafička obrada nacrta: Marta Grus stud. arh.