Kuća za odmor na Rabu 03

Godina projekta: 2022.
Autor i suradnici:
Barbara Kalaš Zajc, dipl.ing.arh.
Jurica Lisac, dipl.ing.arh.
Josip Vrdoljak mag.ing.arh.
Roko Jurić, stud.arh.
3D vizualizacije: Roko Jurić, stud.arh.
Grafička obrada nacrta: Marta Grus, stud. arh.