Kuća za odmor u Turnju

Godina projekta: 2023.
Autor i suradnici:
Barbara Kalaš Zajc, dipl.ing.arh.
Jurica Lisac, dipl.ing.arh.
3D vizuallizacije: Marta Grus stud. arh.
Grafička obrada nacrta: Matea Ivančić stud. arh.