Stambena zgrada u Dugom Selu

Investitor: Markov Real Estate d.o.o.
Godina projekta: 2021.
Autor i suradnici:
Barbara Kalaš Zajc, dipl.ing.arh.
Jurica Lisac, dipl.ing.arh.
Dora Tomulić, mag.ing.arh.
3D vizualizacija: Oaza projekt d.o.o.