Stambena zgrada u Širokobriškoj ulici, Zagreb

Godina projekta: 2019.
Autor i suradnici:
Barbara Kalaš Zajc, dipl.ing.arh.
Vjekoslav Moscatello, mag.ing.arh.